Od września będzie można zablokować wymianę karty SIM

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Od września będzie można zablokować wymianę karty SIM

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że rejestr zawierający zastrzeżone numery PESEL zostanie wdrożony we wrześniu tego roku.

27 kwietnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli w zakresie skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy obejmują m.in. wypłaty gotówkowe w bankach i wprowadzają dodatkowy kanał zastrzeżenia - w placówkach pocztowych.

Kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod inną osobę i zaciąganie w jej imieniu zobowiązań finansowych lub prawnych, jest coraz większym problemem w Polsce.

Polacy będą mogli zgłosić zastrzeżenie, że nie chcą zaciągać zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe będą weryfikować ten fakt przed udzieleniem np. pożyczki.

Każdy będzie mógł zastrzec swój numer PESEL, dzięki czemu zabezpieczy się przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z niektórych umów (np. zbycia nieruchomości, kredytu, pożyczki czy leasingu). Zastrzeżenia będzie można dokonać za pomocą aplikacji mObywatel lub w urzędzie, w którym zgłasza się np. utratę dowodu osobistego.

Powstanie specjalny rejestr, w którym będą odnotowywane zastrzeżenia numeru PESEL.

Dzięki nowym przepisom oszuści nie będą mogli w prosty sposób zlecić wyrobienia duplikatu karty SIM potencjalnej ofiary.

Zmniejszą się straty sektora finansowego wynikające z wyłudzeń dokonanych na skradzione dane osobowe.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: