Orange Polska połączy się z TP Teltech

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange Polska połączy się z TP Teltech

Orange Polska zamierza połączyć się z ze spółką TP Teltech. 30 sierpnia 2022 roku spółki uzgodniły plan połączenia.  Celem połączenia ma być „wzrost efektywności operacyjnej Grupy Kapitałowej Orange Polska poprzez uproszczenie zarządzania, procesów biznesowych i integrację łączących się podmiotów.”

TP Teltech specjalizuje się w utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych, projektowaniu i budowie infrastruktury telekomunikacyjnej, a także świadczeniu usług antywłamaniowych i monitoringu pożarowego dla Orange i klientów zewnętrznych.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: