Orange wprowadza Sejf GB

Najważniejsze | Newsy | Promocje
Opinie: 0
Orange wprowadza Sejf GB

Orange Flex wprowadza usługę Sejf GB. Z usługi mogą korzystać wszyscy aktywni klienci oferty Orange Flex. Promocja polega na automatycznym przeniesieniu i możliwości korzystania z pakietów danych, niewykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym, w trakcie kolejnych.

Jeśli na koniec okresu rozliczeniowego zostaną niewykorzystane GB z pakietu danych

dostępnego w ramach Planu lub/i dodatkowe pakiety danych klient będzie mógł z nich korzystać w kolejnych okresach na poniższych zasadach:

  • Każda Skrytka GB jest ważna i dostępna do wykorzystania przez 6 miesięcy od daty jej założenia. Jednocześnie można mieć maksymalnie 6 Skrytek GB,
  • Minimalny rozmiar Skrytki GB wynosi 0.01 GB. Jeśli na koniec okresu pozostanie mniej danych, Skrytka GB nie zostanie założona
  • Po upływie 6 miesięcy od momentu założenia, niewykorzystana Skrytka GB zostanie automatycznie usunięta, a pakiet GB dostępny w jej ramach przepadnie.
  • Po upływie 6 miesięcy od momentu założenia, niewykorzystana Skrytka GB zostanie automatycznie usunięta, a pakiet GB dostępny w jej ramach przepadnie.
  • Wypłacić GB ze swojego Sejfu GB można w każdej chwili. Minimalna kwota do jednorazowej wypłaty wynosi 0.01 GB, maksymalna ilość do wypłaty to suma wszystkich pakietów GB dostępnych w Sejfie GB. Nie ma ograniczeń co do ilości wykorzystania pakietów GB zebranych w ramach Sejfu GB w ciągu jednego Okresu rozliczeniowego. W pierwszej kolejności wykorzystywane będą GB z najstarszej Skrytki GB.
  • GB wypłacone z Sejfu GB nie zostaną przekazane z powrotem do Sejfu GB na koniec Okresu rozliczeniowego, jeśli ich nie wykorzystasz.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: