Orange zwiększa przychody i liczbę klientów - są wyniki za II kwartał

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange zwiększa przychody i liczbę klientów - są wyniki za II kwartał

Orange podał swoje wyniki za II kw. 2022 r. Kwartalne przychody urosły do ponad 3 mld zł o 3.4% w porównaniu rok do roku. Zysk netto podwoił się do 243 mln zł. Orange zwiększył liczbę obsługiwanych kart SIM o 11.1% do 17.8 mln. Postpaid urósł o ponad 9%, a prepaid o ponad 15%. Liczba łączy światłowodowych na koniec czerwca wynosiła 1 mln 65 tys., co oznacza wzrost przez rok o prawie 29%.

Orange podał, że w sumie rozdał Ukraińcom ponad 600 tys. starterów.

Operator pochwalił się także, że w pierwszym półroczu zmniejszył o 15% emisję CO2 (w porównaniu rok-do-roku). Cel to redukcja emisji o 65% do 2025 r.

Orange tak tłumaczy czynniki, które miały wpływ na przychody:

Po pierwsze, łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się w ujęciu rocznym o 6,9%. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, na ten wynik złożył się przyrost liczby klientów we wszystkich usługach przy jednoczesnym wzroście wskaźnika ARPO. Po drugie, po słabym pierwszym kwartale odbudował się popyt na telefony komórkowe, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu o 10% rok-do-roku. Po trzecie, przychody z usług IT i integracyjnych wzrosły w ujęciu rocznym aż o 29%, dzięki temu, że wykorzystujemy duży popyt rynkowy na cyfryzację. Po czwarte, przychody z usług hurtowych zmniejszyły się o 22% w wyniku regulacyjnych obniżek stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych i stacjonarnych. Po piąte, pozostałe przychody zwiększyły się w ujęciu rocznym o 45%, głównie dzięki wyższej średniej zrealizowanej cenie w segmencie odsprzedaży energii elektrycznej.

W drugim kwartale liczba aktywacji netto komórkowych abonamentowych usług głosowych wyniosła 103 tys. W 2 kw. 2022 roku wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych wzrósł w ujęciu rocznym o 2,2%, do poziomu 28,3 zł.

Baza klientów usług przedpłaconych zwiększyła się w drugim kwartale o 331 tys., osiągając prawie 5,6 mln. Wzrost ponownie wynikał z dedykowanej oferty usług na kartę dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych wyniósł 12,5 zł i był o 0,8% niższy w ujęciu rocznym, ulegając rozwodnieniu w związku z ofertą bezpłatnych starterów dla uchodźców.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w drugim kwartale wyniosła 29 tys. i odzwierciedlała niekorzystne trendy strukturalne na rynku.

Zysk netto urósł dzięki rosnącej dynamice sprzedaży nieruchomości po okresie pandemii. Pozytywny wpływ tego czynnika został osłabiony przez wzrost kosztów finansowych netto o około 40% rok-do-roku.

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: