PLAY chwali się swoimi wynikami

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
W H1 2023 r. Grupa Play umocniła pozycję lidera rynku: solidne wyniki finansowe, mocny wzrost komercyjny i przełomowe usługi dla domu

PLAY podał swoje wyniki za II kw. i całą pierwszą połowę roku.

Przychody ogółem wzrosły o 17,6% w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, do 4,8 mld zł, a przychody z usług mobilnych wyniosły 2,3 mld zł, co oznacza wzrost o 5,8% r/r. 

W samym Q2 2023 przychody wyniosły PLN 2.42 miliarda co stanowi wzrost o 5% w stosunku do Q2 2022.

Liczba raportowanych klientów mobilnych (z wyłączeniem M2M) wzrosła o 2,8% r/r i wynosi blisko 17 mln.

Liczba aktywnych klientów mobilnych wyniosła 12,9 mln i wzrosła o 1,7% r/r.

Liczba abonentów usług stacjonarnych i domowych wzrosła o 7,8% r/r, osiągając ponad 2 mln.

Całkowite przychody po pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 17,6% r/r i wyniosły 4,8 mld zł.

Przychody z usług mobilnych po pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 5,8% r/r i wyniosły 2,3 mld zł.

EBITDAaL po pierwszym półroczu wzrosła o 3,8% r/r i wyniosła 1,9 mld zł.

PLAY na koniec 2 kwartału miał 10 939 stacji bazowych. W II kw. uruchomił 197 nadajników.

Baza aktywnych klientów Play wzrosła w Q2 2023 vs Q1 2023 o 77 tysięcy co jest wynikiem wzrostu klientów abonamentowych o 98 tysięcy i spadku bazy klientów usług przedpłaconych o 21 tysięcy.

W segmencie usług Home baza subskrybentów wzrosła w Q2 2023 o 19 tysięcy w wyniku wprowadzenia oferty konwergentnej w zasięgu sieci UPC.

Nominalnie nakłady inwestycyjne (Capex) wzrosły o 26.6% w pierwszym półroczu 2023 r vs pierwsze półrocze 2022 r.

ARPU usług mobilnych nadal zwiększa swoją wartość rosnąc w Q2 2023 o 2,6%. 

Spadek przychodów z pozostałych usług (głównie z interconnect i usług B2B spółek zależnych) wyniósł w Q2 2023 10.1% (vs spadek o 10.4% w poprzednim kwartale), głównie w wyniku kolejnej redukcji stawek regulowanych za zakończenie połączeń, która weszła w życie od 1 stycznia 2023.

Play

Play

Play

Play

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: