CBZC - powstała polska cyberpolicja

Newsy
Opinie: 0
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

28 grudnia prezydent podpisał ustawę powołującą Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. CBZC będzie jednostką policji z siedzibą w Warszawie.

Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie należało m.in.: walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w sieci; zwalczanie przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości w sieci oraz walka z oszustwami w sieci.

CBZC kierować będzie komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Będzie go powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych.

W związku z powołaniem nowej służby przewidywane jest zwiększenie stanu etatowego polskiej policji o 1 800 etatów. Jeśli chodzi o nabór do służby zwalczania cyberprzestępczości, pod szczególną uwagę będą brane wiedza i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tego obszaru.

Przyjęte przepisy zakładają również przyznanie funkcjonariuszom świadczenia związanego z pełnieniem służby w CBZC. Miesięczna wysokość świadczenia będzie nie niższa niż 70 proc. i nie wyższa niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów.

Ustawa zakłada też, że funkcjonariuszom CBZC będzie w pełni przysługiwać możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: