Polski rynek telefonii komórkowej po I kw. 2008 r.

Newsy
Opinie: 4

Liczba klientów (podział prepaid - postpaid) oraz przychody polskich operatorów komórkowych od IV kw. 2006 r. do I kw. 2008 r. bez uwzględnienia danych o liczbie klientów prepaid/postpaid sieci PLAY (operator nadal nie podał danych operacyjnych za I kw. 2008 r.).

Liczba aktywnych kart SIM (do 1Q2008)

Penetracja telefonii komórkowej (do 1Q2008)

Kwartalne przyrosty kart SIM (do 1Q2008)

Nominalna oraz rzeczywista penetracja rynku w Polsce wg stanu na 31.12.2007 (źródło: UKE*)

* Rzeczywista penetracja została oszacowana z wyłączeniem nieaktywnych użytkowników usług przedpłaconych, tj. użytkowników pre-paid, którzy nie wykonali, ani też nie odebrali żadnej usługi telefonii ruchomej (połączenia głosowego, wiadomości SMS, MMS, pozostałej transmisji danych) w okresie 01.10.2007 – 31.12.2007.

Wartość rynku telefonii komórkowej w latach 2006-2007

Liczba klientów sieci komórkowych

  IV kw. 2006 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 Liczba aktywacji netto w 2007 r. Aktywacje netto w 2007 r.  (udział w %) Udział w rynku w 2007 r.
PTK Centertel 12 521 000 12 781 000 (przyrost o 260 000) 13 056 000 (przyrost o 275 000) 13 487 000 (przyrost o 431 000) 14 158 000 (przyrost o 671 000) 1 637 000 34,42% 34,11%
Polkomtel 12 008 176 12 661 100 (przyrost o 652 824) 12 916 800 (przyrost o 256 000) 13 345 200 (przyrost o 428 400) 13 454 400 (przyrost o 109 200) 1 446 224 30,42% 32,41%
Polska Telefonia Cyfrowa 12 228 000 12 370 000 (przyrost o 142 000) 12 525 000 (przyrost o 155 000) 12 722 000 (przyrost o 197 000) 12 998 000 (przyrost o 276 000) 770 000 16,20% 31,31%
P4 nie dotyczy nie dotyczy 168 500 435 000 (przyrost o 266 500) 848 720 (przyrost o 413 720) 848 720 17,85% 2,04%
operatorzy MVNO brak danych brak danych brak danych 53 500* 51 780 51 780 1,09% 0,12%
Suma aktywnych kart SIM - GUS 36 757 800 37 815 400 (przyrost o 1 057 600) 38 666 500 (przyrost o 851 100) 40 057 700 (przyrost o 1 391 200)** 41 510 900 (przyrost o 1 453 200) 4 753 724 (aktywacje netto - suma) 100% 100%
Penetracja GUS 96,4% 99,2% (przyrost o 2,8 pp) 101,5% (przyrost o 2,3 pp) 105.07% (przyrost o 3.57 pp) 108.9% (przyrost o  3.83 pp) n/d n/d n/d

* wszyscy operatorzy wirtualni zadeklarowali GSMonline.pl przesłanie do GUS danych o liczbie swoich klientów za III kw. 2007 r. Operatorzy WPmobi oraz myAVON odmawiają podania danych o liczbie swoich użytkowników do publicznej wiadomości. mBank twierdzi, że pod koniec października miał około 35 tys. aktywnych klientów (sprzedano około 60 tys. starterów).

** Dane GUS za III kw. są zawyżone o około 15.000 klientów ze względu na błędy w danych przesłanych do Urzędu Statystycznego przez PLAY. PLAY podał do GUS liczbę 450 576, w tym prepaid: 299 763 i dopiero 14.11 przesłał do GUS korektę tych danych

  I kw. 2008 Liczba aktywacji netto w I kw. 2008 r. Udział w rynku w I kw. 2008 r.
PTK Centertel 14 007 000 (spadek o 151 000) 0 33,56% (spadek o  0.55 pp)
Polkomtel 13 529 100 (przyrost o 74 700) 74 700 32,41% (bez zmian)
Polska Telefonia Cyfrowa 12 986 000 (spadek o 12 000) 0 31,11% (spadek o  0.2 pp)
P4 1 174 720 (przyrost o 326 000) 326 000 2,81% (wzrost o 0,77 pp)
operatorzy MVNO 41 780 (spadek o 10 000) 0 0,10% (spadek o  0.02 pp)
Suma aktywnych kart SIM - GUS 41 738 600 (przyrost o 227 700) 227 700 (aktywacje netto - suma) 100%
Penetracja GUS 109.51% (przyrost o  0.62 pp) nie dotyczy nie dotyczy

Segment postpaid

  IV kw. 2006 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 Aktywacje netto w 2007 r. Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %) Udział w rynku postpaid w 2007 r.
PTK Centertel 4 801 000 4 986 000 (przyrost o 185 000) 5 188 000 (przyrost o 202 000) 5 367 000 (przyrost o 179 000) 5 556 000 (przyrost o 189 000) 755 000 26,66% 32,68%
Polkomtel 4 835 000 5 031 800 (przyrost o 196 800) 5 267 800 (przyrost o 236 000) 5 519 400 (przyrost o 251 600)

5 803 900 (przyrost o 284 500)

968 900 34,22% 34,14%
Polska Telefonia Cyfrowa 4 531 000 4 746 000 (przyrost o 215 000) 4 914 000 (przyrost o 168 000) 5 122 000 (przyrost o 208 000)

5 409 000 (przyrost o 287 000)

878 000 31,01% 31,82%
P4 nie dotyczy nie dotyczy brak danych 135 000 229 874 (przyrost o 94 874) 229 874 8,12% 1,35%
operatorzy MVNO brak danych brak danych brak danych 0

0

0 0,00% 0,00%

 

  I kw. 2008 r. Aktywacje netto w I kw. 2008 r. Aktywacje netto w I kw. 2008 r. (udział w %) Udział w rynku postpaid w I kw. 2008 r.
PTK Centertel 5 674 000 (przyrost o 119 000) 119 000 brak danych brak danych
Polkomtel 6 008 900 (przyrost o 205 000) 205 000 brak danych brak danych
Polska Telefonia Cyfrowa 5 599 000 (przyrost o 190 000) 190 000 brak danych brak danych
P4 brak danych brak danych brak danych brak danych
operatorzy MVNO nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Segment prepaid

  IV kw. 2006 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 Aktywacje netto w 2007 r. Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %) Udział w rynku prepaid w 2007 r.
PTK Centertel 7 719 000 7 794 000 (przyrost o 75 000) 7 867 000 (przyrost o 73 000) 8 119 000 (przyrost o 252 000) 8 603 000 (przyrost o 484 000) 884 000 43,52% 35,09%
Polkomtel 7 174 000 7 629 300 (przyrost o 455 300) 7 649 100 (przyrost o 19 800) 7 825 800 (przyrost o 176 700)

7 650 500 (spadek o 175 300)

476 500 23,46% 31,21%
Polska Telefonia Cyfrowa 7 697 000 7 627 000 (spadek o 70 000) 7 611 000 (spadek o 16 000) 7 600 000 (spadek o 11 000)

7 590 000 (spadek o 10 000)

-107 000 0,00% 30,96%
P4 nie dotyczy nie dotyczy brak danych 300 000 618 846 (przyrost o 318 846) 618 846 30,47% 2,52%
operatorzy MVNO brak danych brak danych brak danych 53 500

54 180

51 780 2,55% 0,21%

 

  I kw. 2008 r. Aktywacje netto w I kw. 2008 r. Aktywacje netto w I kw. 2008 r. (udział w %) Udział w rynku prepaid w I kw. 2008 r.
PTK Centertel 8 332 000 (spadek o 271 000) 0 0 brak danych
Polkomtel 7 520 200 (spadek o 130 300) 0 0 brak danych
Polska Telefonia Cyfrowa 7 388 000 (spadek o 202 000) 0 0 brak danych
P4 brak danych brak danych 100% brak danych
operatorzy MVNO 41 780 (spadek o 10 000) 0 0 brak danych

Przychody (mln zł)

  IV kw. 2006 2006 (suma) I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 2007 (suma po trzech kw.) IV kw. 2007 2007 (suma po czterech kw.) Udział w przychodach w 2007 r.
PTK Centertel 1 938 7 532 1 860 (spadek o 78) 1 964 (przyrost o 104) 2 118 (przyrost o 154) 5 942 2 122 (przyrost o 4) 8 064 (przyrost o 532) 34,28%
Polkomtel 1 886 7 359 1 827 (spadek o 59) 1 931 (przyrost o 104) 2 003 (przyrost o 72) 5 762 2 037 (przyrost o 34) 7 799 (przyrost o  440) 33,15%
Polska Telefonia Cyfrowa 1 805 7 131 1 733 (spadek o 72) 1 846 (przyrost o 113) 1 919 (przyrost o 73) 5 498 1 928 (przyrost o 9) 7 426 (przyrost o 295) 31,57%
P4 nie dotyczy nie dotyczy

0

54.7 (przyrost o 54.7) 63.1 (przyrost o 8.4) 117.8 117.6 (przyrost o 54.5) 235.4 (przyrost o n/d) 1,00%
operatorzy MVNO brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

  I kw. 2008 Udział w przychodach w I kw. 2008 r.
PTK Centertel 2 094 34,06%
Polkomtel 2 027 32,97%
Polska Telefonia Cyfrowa 1 875 30,50%
P4 152 2,47%
operatorzy MVNO brak danych brak danych

Informacje dodatkowe (format danego operatora):

PTK Centertel

ARPU w PTK Centertel (miesięcznie, w zł):

 

Prepaid

Postpaid

Zagregowane**

1 kw. 2006

26,9

95,6

54,7

2 kw. 2006

27,2

98,8

55,7

3 kw. 2006

27,1

103,4

57,0

4 kw. 2006

25,0

93,8

51,7

1 kw. 2007

20,9

89,7

47,5

2 kw. 2007

21,8

91,8

49,3

3 kw. 2007

23,6

93,2

51,5

4 kw. 2007

21,9

89,8

48,9

1 kw. 2008 21,0 88,2 47,8

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

AUPU w PTK Centertel (miesięcznie, w min.)

Prepaid

Postpaid

Zagregowane**

1 kw. 2006

35,3

170,2

90,0

2 kw. 2006

38,2

182,2

95,5

3 kw. 2006

39,9

183,8

96,3

4 kw. 2006

38,8

189,6

97,3

1 kw. 2007

36,1

190,6

95,7

2 kw. 2007

44,5

196,7

104,4

3 kw. 2007

44,5

192,9

103,9

4 kw. 2007

38,5

193,5

100,1

1 kw. 2008 39,4 195,4 101,6

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

SAC w PTK Centertel (w zł)

Prepaid

Postpaid

Zagregowane**

1 kw. 2006

19,1

497,7

153,2

2 kw. 2006

15,9

507,3

133,3

3 kw. 2006

18,3

438,0

124,2

4 kw. 2006

11,3

523,1

131,2

1 kw. 2007

14,7

502,0

136,8

2 kw. 2007

12,0

567,9

137,4

3 kw. 2007

13,0

546,3

125,8

4 kw. 2007

16,0

496,0

121,1

1 kw. 2008 13,4 509,8 127,0

** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.

Wskaźnik odejść klientów PTK Centertel

Klienci postpaid

Klienci prepaid

Wskaźnik odejść

Wskaźnik odejść

1 kw. 2006

4,2%

8,2%

2 kw. 2006

3,1%

5,0%

3 kw. 2006

2,9%

9,0%

4 kw. 2006

2,8%

6,2%

1 kw. 2007

3,1%

11,2%

2 kw. 2007

2,6%

13,1%

3 kw. 2007

2,9%

12,3%

4 kw. 2007

3,1%

9,3%

1 kw. 2008 3,3% 16,0%

Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowych telefonii komórkowej PTK Centertel

 

1 kw. 2006

 

2 kw. 2006

 

3 kw. 2006

 

4 kw. 2006

 

1 kw. 2007

 

2 kw. 2007

 

3 kw. 2007

 

4 kw. 2007

 

1 kw. 2008

 

-Aktywacje netto (w tys.)

10

15

17

21

105

26

28

64 39

-Liczba klientów (w tys.)

29

43

61

81

105

131

159

223 262

Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel oraz udziały w rynku (dane podawane przez PTK Centertel)

 

1 kw. 2006

 

2 kw. 2006

 

3 kw. 2006

 

4 kw. 2006

 

1 kw. 2007

 

2 kw. 2007

 

3 kw. 2007

 

4 kw. 2007

 

1 kw. 2008

 

Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel

(w % ludności kraju)

84,0%

86,3%

88,1%

94,3%

96,7%

98,6%

98,8%

99,5% 99,5%

Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów)*

33,9%

34,3%

33,7%

34,1%

33,7%

33,7%

33,7%

33,6% 33,6%

Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży)*

33,9%

33,9%

35,3%

35,4%

34,3%

33,9%

34,5%

34,0% 34,2%

Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej*

80,6%

85,2%

91,3%

96,5%

99,4%

101,7%

105,4%

110,5% 109,5%

* własne estymacje PTK Centertel

ARPU z usług głosowych PTK Centertel

ARPU z usług głosowych (w zł)

Q1 2006

Q2 2006

Q3 2006

Q4 2006

Q1 2007

Q2 2007

Q3 2007

Q4 2007 1 kw. 2008

Postpaid

78,1

81,0

85,9

72,0

72,0

74,3

76,5

72,4 70,8

Prepaid

18,8

20,3

20,6

15,0

15,0

15,9

17,3

15,9 15,4

Zagregowane

42,9

44,5

46,2

40,2

37,0

38,9

41,0

38,4 37,5

ARPU z przesyłu danych PTK Centertel

ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)

1 kw. 2006

2 kw. 2006

3 kw. 2006

4 kw. 2006

1 kw. 2007

2 kw. 2007

3 kw. 2007

4 kw. 2007 1 kw. 2008

Postpaid

17,5

17,8

17,5

18,8

17,7

17,5

16,6

17,4 17,3

Prepaid

8,0

6,9

6,4

6,9

6,0

5,8

6,3

6,0 5,6

Zagregowane

11,9

11,2

10,8

11,5

10,5

10,4

10,4

10,5 10,3

Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej PTK Centertel

 

1 kw. 2006

2 kw. 2006

3 kw. 2006

4 kw. 2006

1 kw. 2007

2 kw. 2007

3 kw. 2007

4 kw. 2007 1 kw. 2008

Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej (w %)

22,0%

18,8%

18,3%

24,2%

22,2%

20,7%

20,3%

21,7% 21,7%

Polkomtel (dane bez III kw.)

Statystyki 1Q'06 1Q'07 Zmiana (%) 2Q'06 2Q'07 Zmiana (%) 1H'06 1H'07 Zmiana (%)
Churn średnioroczny – wskaźnik rezygnacji (%) 23,8% 34,8% 11,0 pkt. % 26,4% 31,0% 4,5 pkt. % 25,2% 32,8% 7,7 pkt. %
ARPU (PLN) 55,0 45,3  -17,6 55,3 46,8 -15,3 55,2 46,1 -16,5
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN) 105,6 104,3 -1,2 113,6 127,1 11,8 109,6 113,8 3,9

 

Statystyki

4Q'06

4Q'07

Zmiana (%)

Rok 2006

Rok 2007

Zmiana (%)

ARPU (PLN)

49,8

46,1

-7,4

53,5

46,2

-13,6

Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN)

106,6

109,8

3,8

111,6

112,4

1,0

 

Statystyki 1Q'08
ARPU (PLN) 45,9
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN) 117,2

Polska Telefonia Cyfrowa

SAC (zł)

  I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 3 kwartały 2006 3 kwartały 2007
SAC 110 87 94 110 97

 

  I kw. 2007 (postpaid) I kw. 2007 (prepaid)
SAC 507 5

 

  I kw. 2008 (postpaid) I kw. 2008 (prepaid) I kw. 2008 (średni)
SAC 427 13 96

CHURN POSTPAID (%)

  I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 3 kwartały 2006 3 kwartały 2007 I kw. 2008
CHURN POSTPAID (średni miesięczny wskaźnik odłączeń) 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7%

ARPU (zł)

  I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 3 kwartały 2006 3 kwartały 2007
ARPU (średni miesięczny) 45 48 49 53 47

 

  I kw. 2007 (postpaid) I kw. 2007 (prepaid)
ARPU 89 18

 

  I kw. 2008 (postpaid) I kw. 2008 (prepaid) I kw. 2008 (średni)
ARPU 85 19 47

Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile

'000

Q3/06

Q4/06

Q1/07

Q2/07

Q3/07

Q4/07

% y.o.y.

FY/06

FY/07

% y.o.y.

Customers (end of period)

11.912

12,228

12,373

12,525

12,722

12,998

6.3%

12,228

12,998

6.3%

- Contract

4.226

4,531

4,746

4,914

5,122

5,409

19.4%

4,531

5,409

19.4%

- Prepay

7.686

7,697

7,627

7,611

7,600

7,590

-1.4%

7,697

7,590

-1.4%

Net adds

994

316

145

152

196

277

-12.3%

2,028

770

-62.0%

- Contract

286

305

214

169

208

287

-5.9%

1,028

877

-14.7%

- Prepay

708

11

-70

-16

-11

-10

n.a.

999

-107

n.a.

Average monthly churn

1,1%

3.3%

3.1%

3.0%

3.0%

3.3%

0.0%p

2.4%

3.1%

0.7%p

- Contract

0,6%

0.6%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.2%p

0.6%

0.7%

0.1%p

 

'000

Q1/08

% y.o.y.

Customers (end of period)

12.986 5,0%

- Contract

5.599 18,0%

- Prepay

7.388 -3,1%

Net adds

-12 n.a.

- Contract

190 -11.2%

- Prepay

-202 n.m.

Average monthly churn

3,6% 0,5%p

- Contract

0,7% 0,2%p

Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile (w EURO)

dane podane w walucie euro

Q3/06

Q4/06

Q1/07

Q2/07

Q3/07

Q4/07

% y.o.y.

FY/06

FY/07

% y.o.y.

Total revenues (million)

482

469

446

486

506

527

12.4%

1,830

1,965

7.4%

ARPU Revenue (million)

454

443

429

467

487

506

14.2%

1,729

1,889

9.3%

Adj. EBITDA (million)

108

143

147

168

177

154

7.7%

570

646

13.3%

Adj. EBITDA margin (total rev.)

22,4%

30.5%

33.0%

34.6%

35.0%

29.2%

-1.3%p

31.1%

32.9%

1.8%p

Adj. EBITDA margin (ARPU rev.)

23,8%

32.3%

34.3%

36.0%

36.3%

30.4%

-1.9%p

33.0%

34.2%

1.2%p

SAC

29

28

28

23

25

34

21.4%

28

28

0.0%

- Contract

116

112

130

114

119

124

10.7%

112

122

8.9%

- Prepay

2

2

1

3

3

5

n.a.

3

3

0.0%

ARPU

13

12

12

13

13

13

8.3%

13

13

0.0%

- Contract

27

25

23

24

24

24

-4.0%

27

24

-11.1%

- Prepay

6

5

5

5

5

5

0.0%

6

5

-16.7%

Non-Voice % of ARPU

14%

17%

18%

20%

17%

20%

3%p

16%

19%

3%p

Cash Capex (million)

71

61

33

77

61

111

82.0%

224

282

25.9%

Cash Contribution (million)

37

1

82

114

92

116

43

-47.6%

346

364 5.2%

 

dane podane w walucie euro

Q1/08

% y.o.y.

Total revenues (million)

524 17,5%

ARPU Revenue (million)

511 19,1%

Adj. EBITDA (million)

184 25,2%

Adj. EBITDA margin (total rev.)

35,1% 2,1%p

Adj. EBITDA margin (ARPU rev.)

36,0% 1,7%p

SAC

27 -3,6%

- Contract

119 -8,5%

- Prepay

4 n.m.

ARPU

13 8,3%

- Contract

24 4,3%

- Prepay

5 0.0%

Non-Voice % of ARPU

20% 2%p

Cash Capex (million)

91 n.m.

Cash Contribution (million)

93 -18,4%

P4 (PLAY)

Netia podała w raporcie za IV kw. 2007 r.: "Przychody jednostkowe generowane przez użytkowników usług PLAY (ARPU) są wyższe od średniej rynkowej zarówno w segmencie usług abonamentowych jak i przedpłaconych."

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Justin pisze: 2008-05-16 12:34
  W segmencie pospaid liderem jest Polkomtel a prepaid Centertel co nie zmienia faktu że to wlaśnie Orange ma najwiekszy udział w rynku...
  0
 • Users Avatars Mini
  dany pisze: 2008-05-16 21:31
  pracownicy punktów współczuję wam, wyszedłem z tego bagienka i jestem szczęśliwy
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2008-05-19 16:52
  MVNO - miala byc rewolucja... niestety procz mBankmobile pozostali nie sa w stanie konkurowac cenowo z reszta rynku. Nasuwa sie pytanie - jaki jest cel 'bycia' MVNO, skoro zainteresowanie klientow jest marginalne... a bez tego nie da sie zbudowac marki operatora jako takiego, czy podbudowac marki wlasciwej (patrz np. Avon, Carrefour, WP)
  0
 • Users Avatars Mini
  kk pisze: 2008-05-26 12:12
  PLAY też miał być najlepszy, a tu się okazało że tylko przez jakiś czas teraz ich oferta jest mało atrakcyjna.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: