PTK Centertel podwyższa kapitał zakładowy

Newsy
Żródło: Reuters
Opinie: 0

Dziś TP S.A. poinformowało iż, Zgromadzenie Wspólników spółki PTK Centertel zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego firmy o ponad 300 milionów złotych czyli z 1,43 do 1,73 mld zł. Podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się przez podwyższenie wartości nominalnej każdego z udziałów z 44.984,27 zł do 54.418,24 zł. TP S.A. wniesie na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego PTK Centertel wkład pieniężny w wysokości 198.000.162,36 zł. Udział TP S.A. w spółce nie zmieni się po podwyższeniu kapitału a w obecnej chwili TP S.A. posiada 66 procent akcji PTK Centertel.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: