GfK - na rynku smartfonów obeserwujemy premiumizację - 5G nie jest ważne przy wyborze

Newsy
Opinie: 0
Globalny rynek smartfonów odbudował się w 2021 roku

Po wyraźnym spadku w 2020 roku, globalny rynek smartfonów zanotował wzrost przychodów o 13,4 procent w 2021 roku, osiągając łączną wartość 365,5 miliardów dolarów. W 2022 roku eksperci GfK spodziewają się podtrzymania tendencji wzrostowej dla tego sektora.

Rok 2021 rozpoczął się bardzo optymistycznie dla sektora smartfonów: w pierwszych dwóch kwartałach rynek zanotował wzrost przychodów o 28,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. W drugiej połowie wzrosty wyhamowały, ale wciąż wyniki były lepsze niż przed rokiem – tym razem o 1,8 proc.

„Chociaż globalny rynek smartfonów zamknął rok 2021 wzrostem przychodów, należy podkreślić, że w drugim półroczu liczba sprzedanych smartfonów spadła o 10,6 procenta w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Jednym z powodów takiej sytuacji jest nieustająca presja cenowa spowodowana przez problemy z łańcuchem dostaw chipów półprzewodnikowych” – wyjaśnia Jan Lorbach z GfK.

Konsumenci chcący kupić nowe smartfony poszukują głównie lepszych, szybszych i mocniejszych modeli. Sprawiło to, że średnia cena tych urządzeń wzrosła w ubiegłym roku do 368 dolarów (w porównaniu do 318 dolarów w roku 2020). Pomimo spadku liczby sprzedanych urządzeń, globalny rynek stale notował wzrosty przychodów, co wynikało z tak zwanego efektu premiumizacji: oznacza to, że ogólnie zakupiono mniej sztuk, ale po wyższej cenie, i jest to utrzymujący się trend – w analizowanym okresie od października do grudnia 2021 roku, średnia cena smartfona ponownie wzrosła do poziomu 392 dolarów – przekraczając średnią roczną o 6,5 proc.

Ceny windują szczególnie urządzenia z funkcjonalnością 5G, których średni koszt w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 706 dolarów amerykańskich, w porównaniu do 180 dolarów amerykańskich w przypadku modeli bez tej funkcji. Pod względem globalnych przychodów, udział modeli 5G wzrósł do 73 procent, co miało wpływ na ogólne średnie ceny smartfonów.

W trzecim kwartale 2021 roku zaledwie 25 procent konsumentów stwierdziło, iż 5G to ważne kryterium przy zakupie smartfona. Za bardziej istotne uznano pamięć wewnętrzną (51 procent), pojemność baterii (47 procent) i ogólne cechy aparatu związane z jego wydajnością, np. pamięć RAM (46 procent) czy procesor (38 procent).

Dzięki wzrostowi o 36 proc. rdr., do poziomu 13,8 miliardów dolarów, rynek urządzeń wearables odnotował ogromny wzrost przychodów w 2021 roku. Wzrost ten był spowodowany głównie przez pandemię – w tym czasie skokowo wzrosła świadomość zdrowotna wśród konsumentów, a opisywane urządzenia ze zwykłych gadżetów technologicznych zmieniły się w narzędzia pozwalające na prowadzenie zdrowszego trybu życia. Było to szczególnie widoczne w przypadku urządzeń z wbudowanymi czujnikami monitorującymi kluczowe dane dotyczące zdrowia, które zanotowały wzrost przychodów powyżej średniej. Za dobry przykład mogą tu służyć modele z funkcją mierzenia poziomu tlenu we krwi, które podwoiły udział w globalnym rynku z 33 proc. w roku 2020 do 67 proc. w 2021 roku, a urządzenia z wbudowaną funkcją monitorowania snu zwiększyły udziały z 67 do 93 proc. Wysoki poziom zainteresowania wśród konsumentów skłonił producentów do wprowadzenia nowych produktów należących do tego segmentu. Urządzenia z czujnikami EDA pozwalającymi na pomiar poziomu stresu są dostępne od 2021 roku i już osiągnęły globalny przychód w wysokości 103,6 milionów dolarów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: