Są najnowsze wyniki Grupy Polsat Plus - bardzo urosły przychody, bardzo urosły koszty

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Są najnowsze wyniki Grupy Polsat Plus - bardzo urosły przychody, bardzo urosły koszty

Przychody Grupy Polsat Plus w I kw. 2023 r. wzrosły 7,1% r/r, osiągając poziom 3.199 mln PLN.

Na poziom całkowitych przychodów wpływ miały w głównej mierze wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu przede wszystkim przede wszystkim w wyniku wzrostu udziału droższych modeli smartfonów w miksie sprzedażowym przy stabilnym r/r wolumenie sprzedaży.

Zysk netto Grupy spadł o 66,6% r/r do poziomu 71 mln PLN głównie pod presją rosnących kosztów operacyjnych i finansowych.

Koszty Grupy w 1Q’23 wyniosły 2.892 mln PLN i wzrosły r/r o 9,8%.

Na ich wysokość miały wpływ w głównej mierze:

  • Wzrost kosztu własnego sprzedanego sprzętu przede wszystkim w efekcie wzrostu udziału droższych modeli smartfonów w miksie sprzedażowym,
  • Wyższe koszty kontentu
  • Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników
  • wyższymi kosztami utrzymania nieruchomości wynikającymi z istotnie wyższych kosztów energii elektrycznej i presji inflacyjnej na czynsze oraz wyższymi kosztami usług prawnych, doradczych i konsultingowych.

Zysk operacyjny Grupy Polsat Plus (EBIT) wyniósł 299 mln PLN.

Koszty finansowe netto wzrosły r/r o 179 mln PLN głównie na skutek rozpoznania wyższych kosztów obsługi zadłużenia Grupy, co jest pochodną utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych.

Baza klientów kontraktowych B2C wyniosła 5.887 tys. (-2,1% r/r).

ARPU kontraktowe na klienta B2C wyniosło 71,4 PLN w 1Q’23, rosnąc r/r o 2,3%.

Wskaźnik churn wynosił 7,2% w skali roku.

Nastąpił spadek całkowitej bazy usług kontraktowych B2C r/r o 216 tys. (-1,6%). To efekt tego, że spadła liczba usług płatnej telewizji - r/r o 226 tys. (-4,4%). Liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji wyniosła 4.951 tys. na koniec 1Q’23.

Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 27 tys. (+0,4%), osiągając poziom 6.232 tys. na koniec 1Q’23.

Liczba RGU dostępu do szerokopasmowego Internetu na koniec 1Q’23 wyniosła 1.980 tys.

Na koniec 1Q’23 liczba klientów korzystających z oferty usług łączonych wyniosła 2.462 tys., co przekłada się na nasycenie bazy klientów kontraktowych usługami łączonymi na poziomie 41,8%. Ta grupa klientów posiadała na koniec 1Q’23 łącznie 7.421 tys. usług (RGU) – o 65 tys., czyli 0,9%, więcej niż rok wcześniej.

Liczba świadczonych aktywnych usług przedpłaconych zmniejszyła się r/r o 139 tys. (-4,9%), osiągając poziom 2.693 tys. na koniec 1Q’23. W 1Q’23 ARPU prepaid wyniosło 17,1 zł.

Grupa Polsat Plus obsługuje 69,3 tys. klientów B2B. ARPU klientów B2B wynosiło w 1Q’23 1.434 PLN/m-c (+3,0% r/r).

Zadłużenie Grupy wynosi 12.6 mld zł.

 

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: