Salony Orange zadowolone ze spotkania z szefostwem

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Salony Orange zadowolone ze spotkania z szefostwem

14 marca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie organizacji związkowych z Orange Polska.

Po negatywnej ocenie wprowadzanych zmian w sprzedaży sygnalizowanej pracodawcy przez związki na spotkaniu na początku lutego kolejne spotkanie zaowocowało podobno propozycjami rozwiązań dla pracowników.

Na spotkaniu omówiono:

  • system motywacyjny - GO4IT
  • cele na wybrane usługi,
  • korektę stawek bazowych i wpływ na premię,
  • plany rozwojowe,
  • absencję i rotację pracowników,
  • podwyżki i awanse,
  • różnice w cenach terminali.

Według organizacji związkowych każdy z tematów został zakończony rozwiązaniem dla pracowników.

Orange odpowiedział na problemy zgłaszane na poprzednim spotkaniu. Zadeklarował szkolenia dla kadry kierowniczej dla poprawy relacji z pracownikami, przedstawił zasady udziału w programie motywacyjnym oraz nowe rozwiązania finansowe wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracowników.

Na spotkaniu podsumowano także podwyżki dla pracowników salonów sprzedaży.

W lutym związkowcy zwracali uwagę na błędy w komunikacji z pracownikami sprzedaży. Głównym problemem sygnalizowanym przez przedstawicieli NSZZ Solidarność był wtedy wzrost celów i zmniejszenie wysokości stawek bazowych. Nastąpił wprawdzie wzrost wynagrodzeń płacy zasadniczej dla pracowników salonów, jednak w ocenie związkowców był niewystarczający. Szczególnie, kiedy odczuwalny był spadek wysokości wypłacanych prowizji za sprzedaż usług i jednoczesny wzrost celów sprzedażowych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: