Polskie dzieci mają głównie smartfony do 1000 zł

Newsy
Opinie: 0
Już 2/3 polskich dzieci ma własną komórkę. Blisko połowa z nich spędza na telefonie więcej niż 3 godziny dziennie

W badaniu zleconym przez firmę Digital Care 64 proc. rodziców potwierdziło, że ich dzieci mają własny smartfon. 52 proc. z nich ma dodatkowo smartwatch, smartband lub inną opaskę z funkcją telefonu. 10% z rodziców na smartfony wydało ponad 2 tys. zł.

Najwięcej dzieci, którzy mają smartfon było w wieku powyżej 15 lat (43 proc.), 11-15 lat (40 proc.) i w grupie 8-10 lat (21%). 13% miało od 5 do 7 lat.

Do jakich celów najmłodsi wykorzystują smartfony? Zdaniem rodziców najczęściej do rozmów telefonicznych (78 proc.), komunikacji ze znajomymi (73 proc.) oraz przeglądania Internetu (70 proc.). Jedną z rzadziej wybieranych przez rodziców odpowiedzi jest korzystanie z mediów społecznościowych – 59 proc.

Jak wynika z badania, ponad ¼ używa smartfona od 3 do 5 godzin dziennie. Więcej niż 5 godzin deklaruje z kolei 15 proc. respondentów. Najczęściej wybieraną odpowiedzią – od 1 do 3 godzin zaznaczyło 44 proc. badanych rodziców. Krótko, poniżej 60 minut z telefonu korzysta 14 proc. dzieci.

Na sprawdzanie lokalizacji najmłodszych, na podstawie aplikacji zainstalowanej w ich telefonach, decyduje się 40 proc. badanych. Także mniej niż połowa rodziców (46%) instaluje w smartfonie dziecka blokady rodzicielskie, uniemożliwiające korzystanie z wybranych stron i aplikacji.

Ogólne limitowanie dostępu do smartfona deklaruje 54 proc. rodziców. 55 proc. zadeklarowało też, że ich dzieci nie mogą korzystać ze sprzętu na terenie szkoły.

Ankietowani rodzice, wybierając telefon dla dziecka, najczęściej decydują się na budżetowe modele – 47 proc. badanych zadeklarowało, że urządzenie kosztowało poniżej 1000 zł. 23 proc. respondentów odpowiedziało natomiast, że kupili smartfon w przedziale od 1000 do 2000 zł. Na wyższą kwotę (ponad 2 tys. zł) zdecydowało się 10 proc. ankietowanych. W innym badaniu realizowanym w tym roku przez Digital Care – Smart Barometr 2022, jedynie 9% ankietowanych dorosłych wskazało, że ich telefon ma wartość powyżej 2000 zł.

Popularnym rozwiązaniem oprócz kupna nowego sprzętu jest także przekazanie starego telefonu, który wcześniej służył rodzicowi – tę odpowiedź wybrało 20 proc. badanych.

Zamiast smartfona rodzice decydują się także na smartwatch lub smartband z funkcją telefonu. Zakup dziecku takiego gadżetu deklaruje 52 proc. badanych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: