Startuje aukcja 5G!

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Startuje aukcja 5G!

UKE rozpoczyna aukcję na 5G.

W najbliższy czwartek ma odbyć się specjalna konferencja prezesa UKE Jacka Oko dotyczącą rozpoczęcia aukcji na pasmo C (3400-3800 MHz).

Gościem konferencji będzie Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Wcześniejszy orientacyjny harmonogram aukcji:

20 grudnia – ogłoszenie konsultacji dokumentacji aukcyjnej.
Do 31 stycznia (+43 dni) – termin na składanie stanowisk (termin wynika z Prawa telekomunikacyjnego, art. 16 ust. 2). Minimum to 30 dni, jednak ze względu na nowe podejście dotyczące zobowiązań i okres świąt, UKE chce dać chętnym do wzięcia udziału w aukcji więcej czasu do analiz.
+14 dni – analiza stanowisk, które wpłyną do UKE. To termin płynny, wynikający z praktyki.
Opcjonalnie kolejne 45 dni, czyli powtórzenie konsultacji i analiz, jeżeli po pierwszej turze UKE stwierdzi, że należy zmienić w istotnych punktach założenia aukcji. Wszystko zależy od merytorycznej wagi nadesłanych stanowisk i dobrego ich uargumentowania.
+1 dzień – ogłoszenie aukcji.
+45 dni – składanie ofert wstępnych (minimalny termin wynikający z Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, par. 5 pkt. 2 lit. C).
+21 dni – I etap, ocena formalna (termin płynny, wynika z naszych przewidywań i doświadczeń)
+24 dni – aukcje próbne (termin płynny, wynikający z dokumentacji, kryje się za nim szereg czynności takich, jak potwierdzenie przez uczestników odbioru dokumentacji aukcyjnej, szkolenie, testy połączeń, sama aukcja próbna itd.).
+15 dni – II etap, właściwa licytacja (termin płynny, wynika z szacunków możliwości trwania aukcji i założenia przynajmniej jednokrotnej potrzeby wpłaty depozytu)
+30 dni – postępowanie rezerwacyjne (termin płynny, wynika z naszych przewidywań).
Całość powinna potrwać około od około 190 do 240 dni.

Po cyklu pierwszych konsultacji UKE przychyliło się do stanowisk operatorów i rozszerzyło cztery bloki z 80 do 100 MHz, sieci prywatne z bloku „0”  przesuwając do innego zakresu. Nie zmieniła się cena wywoławcza za blok i cały czas wynosi 450 mln zł.

Drugą, istotną zmianą jest modyfikacja zobowiązań dotyczących pokrycia terytorium kraju.

UKE przyznało, że wybudowanie sieci pokrywającej ponad 90% obszaru przy naszej północnej i wschodniej granicy lądowej jest problematyczne ze względu na sytuację geopolityczną utrudniającą współpracę przy koordynacji międzynarodowej. Z tego względu powstała lista gmin z pasa granicznego na północy i wschodzie kraju, stanowiących obszar około 5% Polski, które nie zostały objęte zobowiązaniem terytorialnym. Zobowiązania dotyczące gospodarstw domowych i szlaków komunikacyjnych pozostają w mocy w tych gminach. Zapewnienie zasięgu poza drogami i gospodarstwami domowymi na tym terenie będzie wynikało jednak z decyzji biznesowych operatorów, z możliwym wsparcie za pomocą m.in. umowy inwestycyjnej.

Trzecim obszarem, którego dotknęły zmiany, są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Z 7 do 5 lat skrócono okres, w którym operator będzie musiał usunąć ze swojej sieci sprzęt od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka. Operator będzie musiał to robić proporcjonalnie z upływem czasu, a z krytycznych elementów sieci będzie musiał zrobić to już w pierwszym roku. Do tego zapisy, celem wykluczenia wszelkich niejasności, jeszcze mocniej opierają się na unijnych regulacjach.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: