Startuje budowa trzech centrów danych dla rejestrów państwowych i chmury rządowej

Newsy
Opinie: 0
Startuje budowa trzech centrów danych dla rejestrów państwowych i chmury rządowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie, na mocy którego rusza pierwszy etap wsparcia dofinansowania dla projektu, którego celem jest budowa nowoczesnych centrów przetwarzania zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo zasobów administracji publicznej.

Budowa KCPD to jedna z największych inwestycji administracji rządowej w centra przetwarzania danych. Budżet na całość inwestycji to prawie 830 mln.

Projekt realizowany jest wspólnie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Pierwszy etap przedsięwzięcia polegać będzie na przygotowaniu projektu KCPD, w tym na wyborze Biura Projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy.

W ramach prac powstanie dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie trzech ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie centrów przetwarzania danych.  

Budowa KCPD jest inwestycją strategiczną, która istotnie wpłynie na zapewnienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu, np. działanie rejestrów państwowych i chmury rządowej, które stanowią bazę do świadczenia e-usług niezbędnych dla stabilnego funkcjonowania społeczeństwa i administracji państwowej w życiu codziennym i w sytuacjach kryzysowych.  

Odbiorcami powstałej infrastruktury będą więc jednostki administracji rządowej, w tym w szczególności jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego ds. cyfryzacji, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych osób prawnych tworzonych na podstawie odrębnych ustaw, będący użytkownikami infrastruktury wybudowanej w ramach realizacji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: