Telekomunikacja Polska - IPTV 54 tys., VoIP 176 tys., Livebox 441 tys.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 3

Dane operacyjne Telekomunikacji Polskiej w II kw. 2008 r.:

Łącza główne TP S.A.

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
POTS 8 598 8 315 8 065 7 829 7 557 7 322
ISDN 2B+D 901 889 858 844 822 803
ISDN 30B+D 267 272 275 277 279 275
WLR 161 327 460 592 664 769
Razem 9 927 9 802 9 658 9 542 9 323 9 169

Aktywacje netto i liczba abonentów telefonii stacjonarnej

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Rynek detaliczny
-Aktywacje netto (w tys.) -362 -290 -278 -248 -292 -258
-Liczba abonentów (w tys.) 9 766 9 476 9 198 8 950 8 658 8 400
Rynek hurtowy
-Aktywacje netto (w tys.) 161 165 134 132 72 105
-Liczba abonentów (w tys.) 161 326 460 592 664 769
Razem
-Aktywacje netto (w tys.) -201 -125 -144 -116 -219 -154
-Liczba abonentów (w tys.) 9 927 9 802 9 658 9 542 9 323 9 169

 

Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Połączenia międzystrefowe* 75,0% 76,4% 74,9% 75,2% 74,3% 74,7%
Połączenia do sieci komórkowych* 78,4% 80,0% 78,7% 79,1% 78,6% 78,7%
Połączenia międzynarodowe* 66,3% 69,1% 67,1% 67,9% 67,3% 67,2%
Połączenia lokalne* 81,0% 81,9% 80,6% 79,7% 79,4% 79,6%
Ruch razem* 79,2% 80,2% 78,9% 78,5% 78,0% 78,3%
Abonament – klienci detaliczni** 86,0% 84,3% 83,5% 82,0% 80,1% 78,4%
Abonament razem 87,6% 87,1% 87,7% 87,2% 86,3% 85,6%

* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych
** Bez hurtowej odsprzedaży abonamentu

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Udział w rynku połączeń głosowych tel. stacjonarnej wg wartości sprzedaży (w %) 82,0% 80,9% 80,0% 78,9% 77,7% 76,4%

Dostępy szerokopasmowe

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
ADSL 1 766 1 865 1 948 2 018 2 076 2 082
SDI 7 5 4 4 3 2
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA) 42
 
52
 
91 132 192 244
Razem 1 815 1 922 2 043 2 154 2 271 2 328

Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Rynek detaliczny – telefonia stacjonarna
-Aktywacje netto (w tys.) 61 97 82 70 57 5
-Liczba klientów (w tys.) 1 773 1 870 1 952 2 022 2 079 2 084
Rynek detaliczny – Orange (umowy BSA)
-Aktywacje netto (w tys.)       6 17 17
-Liczba klientów (w tys.)       6 23 40
Rynek detaliczny – łącznie
-Aktywacje netto (w tys.) 61 97 82 76 74 22
-Liczba klientów (w tys.) 1 773 1 870 1 952 2 028 2 101 2 124
Rynek hurtowy (bez umów BSA z Orange)
-Aktywacje netto (w tys.) 42 10 39 35 44 33
-Liczba klientów (w tys.) 42 52 91 127 170 203
Razem
-Aktywacje netto (w tys.) 104 108 121 111 117 56
-Liczba klientów (w tys.) 1 815 1 922 2 043 2 154 2 271 2 327
Łączna liczba klientów usług dostępu do internetu: wąskopasmowych i szerokopasmowych (detalicznych i hurtowych)
-Liczba klientów (w tys.) 2 056 2 119 2 207 2 293 2 393 2 425

 

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Liczba klientów usług telewizji internetowej (w tys.) 9 19 23 40 49 54
Liczba klientów usług telefonii internetowej (w tys.) 39 71 96 132 164 176
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) 219 275 313 346 405 441

 

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł) 54,1 52,2 51,9 52,6 55,3 54,8
Udział w rynku detalicznym usług szerokopasmowego dostępu do internetu wg liczby klientów (w %) 42,4% 42,5% 43,1% 42,5% 42,1% 41,2%
Udział w rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetuwg wartości sprzedaży (w %) 51,5% 50,5% 50,7% 49,7% 51,0% 48,6%

Struktura zatrudnienia w Grupie TP

(w przeliczeniu na pełne etaty) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
TP S.A. 27 242 26 187 25 949 25 437 24 682 24 190
TP S.A. wraz ze spółkami wydzielonymi* 29 170 28 141 27 844 27 222 26 573 25 471
PTK Centertel 3 228 3 216 3 249 3 241 3 246 3 292
Pozostałe 896 930 964 885 1 019 1 018
Grupa TP 33 294 32 287 32 057 31 348 30 838 29 781

* Procesem wydzieleń objęto następujące podmioty: TP Emitel, TP Ditel, TP Teltech, TP Edukacja i Wypoczynek.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: