TP zaprzecza, że leasing infrastruktury ma inny cel niż oszczędności

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Telekomunikacja Polska przygotowała dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zrealizowanej przez TP i TP Invest transakcji sprzedaży i zwrotnej dzierżawy części infrastruktury sieciowej. TP chce sprecyzować następujące punkty:

  • Transakcja i jej efekty mają charakter ściśle finansowy. Nie ma ona żadnego wpływu na prowadzone przez TP i UKE rozmowy w zakresie tzw. karty równoważności. Nie może ona także w żaden sposób ograniczać możliwość podejmowania decyzji regulacyjnych;

  • Przedmiotem transakcji była część, a nie całość infrastruktury sieciowej, obejmująca budowle sieci tj. kanalizację, studnie kablowe itp. elementy;

  • W ramach transakcji TP dzierżawi tę infrastrukturę w formie leasingu finansowego co oznacza, że TP jest nadal odpowiedzialna za te aktywa, w tym ich utrzymanie i rozwój;

  • Transakcja jest finansowo neutralna z perspektywy Grupy TP, w żaden sposób nie pogarszając rachunku zysków i strat ani struktury bilansu Grupy;

  • W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej transakcji, Grupa TP zrealizuje oszczędności w pozostałych kosztach operacyjnych w perspektywie okresu dzierżawy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: