Vectra nie sprzedała części sieci - teraz straszy ją UOKiK

Newsy
Opinie: 0
Vectra nie wykonała decyzji warunkowej - postępowanie Prezesa UOKiK

Vectra nie wykonała w pełni warunku nałożonego przez UOKiK przy zakupie spółki Multimedia Polska.

Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary finansowej na spółkę.

Sprawa dotyczy decyzji z początku stycznia 2020 r. Prezes UOKiK wydał wtedy decyzję, w której zgodził się na transakcję pomiędzy operatorami telewizji  kablowej i dostawcami internetu. Vectra mogła przejąć spółkę Multimedia Polska, jednak musiała spełnić warunek określony w decyzji. Dotyczył on łącznie 21 miejscowości i składał się  z dwóch części. Pierwsza miała charakter strukturalny, czyli polegała na sprzedaży sieci w ośmiu miastach. W pozostałych 13 miejscowościach Vectra musiała umożliwić klientom zmianę operatora bez ponoszenia kosztów.

Z informacji, które posiadamy, wynika, że Vectra dotychczas nie wykonała w pełni  nałożonego warunku strukturalnego. Sprzedała sieć jedynie w trzech miastach. W pięciu pozostałych - wbrew wydanej decyzji - warunek nie został wykonany, co rodzi ryzyko ograniczenia konkurencji. Dlatego wszcząłem postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę – wyjaśnia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Vectra wypełniła warunek dotyczący zmiany operatora przez abonentów, a także sprzedała sieć w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pruszczu Gdańskim i Pogórzu. Natomiast nie sprzedała dotychczas sieci w Kwidzynie, Łowiczu,  Ostródzie, Olsztynie i Stargardzie.

Kara może wynieść do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji warunkowej. Prezes Urzędu może także uchylić decyzję warunkową, jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają nałożonych warunków.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: