W Polsce za rok wystartuje nowa sieć komórkowa

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
W Polsce za rok wystartuje nowa sieć komórkowa - będzie miała 500 stacji bazowych

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, w ramach budowy sieci łączności specjalnej LTE450, podpisała umowę z Ericssonem na dostawę i wdrożenie komponentów radiowych RAN.

Sieć radiowa RAN będzie obejmowała ponad 500 stacji bazowych PGE Dystrybucja, które pokryją zasięgiem LTE450 obszar blisko 40% kraju.

Podpisanie umowy nastąpiło w związku z zakończonym kolejnym postępowaniem zakupowym w Programie LTE450.

W sierpniu 2018 roku po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, PGE rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki.

W ramach podpisanej umowy firma Ericsson będzie odpowiedzialna za dostarczenie i wdrożenie wszystkich komponentów radiowych RAN (Radio Access Network) dla nowopowstającej sieci LTE450.

Głównymi składnikami są urządzenia nadawczo-odbiorcze i anteny instalowane na wieżach telekomunikacyjnych (stacje bazowe LTE450), które odpowiadają za zapewnienie zasięgu radiowego oraz zapewnienie bezprzewodowej komunikacji w paśmie 450 MHz (3GPP Band 31) dedykowanym dla sektora energii.

W ramach wdrożenia przewidziany jest również dedykowany system nadzoru i zarządzania (System OSS).

Plan działania w Programie LTE450 dla pierwszego etapu przewiduje wdrożenie i uruchomienie w latach 2024-2025 podstawowych usług łączności w sieci LTE450 oraz dalszą rozbudowę jej zasięgu, a także rozwój nowych usług dedykowanych energetyce.

W ramach kolejnych etapów planowana jest również realizacja prac poza Grupą PGE, w szczególności dla  innych podmiotów z sektora energetyki.

W PGE Dystrybucja, na bazie sieci LTE450, będą w szczególności realizowane usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z licznikami inteligentnymi, zarządzania majątkiem technicznym, czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie.

Równolegle do zakończonych przez PGE kluczowych przetargów dla komponentów centralnych CORE oraz komponentów radiowych RAN, w Programie LTE450 trwają zaawansowane prace zmierzające do rozstrzygnięcia przetargów publicznych PZP i wyboru wykonawców dla pozostałych składników sieci LTE450 – w tym gównie dotyczące:

  • zakupu i wdrożenia dedykowanych systemów zasilania z podtrzymaniem awaryjnym
  • zakupu i wdrożenia urządzeń teletransmisyjnych
  • najmu powierzchni na obcych wieżach antenowych w celu uzupełnienia siatki obiektów własnych PGE.

Ruszają również prace modernizacyjne własnych wież telekomunikacyjnych PGE, jako kolejny krok po wykonanych już wcześniej inwentaryzacjach i ekspertyzach technicznych obiektów.

Ericsson dostarczy rozwiązanie LTE Core Network z Virtual Evolved Packet Core i Cloud Unified Data Management, wdrożone na platformie Ericsson NFVI oraz Ericsson Network IQ Statistics z portfolio Network Management.

Stacje bazowe dostarczone PGE przez Ericsson składają się z najnowszej generacji produktu RAN Compute Baseband 6621 oraz Radio 2212, obsługującego pasmo 450 MHz.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: