Wniosek do URT i UOKiK - komunikat

Newsy
Żródło: Dialog
Opinie: 0

DIALOG złożył w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie rozliczeń międzyoperatorskich oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.

Od momentu uwolnienia rynku usług międzymiastowych DIALOG nie ustala cen tych połączeń. Obowiązujące taryfy za połączenia międzystrefowe są określane przez operatorów, którzy otrzymali koncesje na usługi long distance. DIALOG może jedynie negocjować opłaty za połączenia międzystrefowe w umowach międzyoperatorskich z poszczególnymi operatorami uprawnionymi do świadczenia takich usług.

W związku z wprowadzonymi przez Telekomunikację Polską S.A od 1 lipca 2001 cenami pilotażowymi na połączenia międzymiastowe, ceny tych rozmów dla abonentów DIALOGu automatycznie uległy obniżeniu do poziomu taryf obowiązujących w TP S.A. Przychody z tytułu ruchu wychodzącego z sieci DIALOGu, jako że jest to usługa międzystrefowa TP S.A., liczone są według aktualnego cennika TP S.A., bez uwzględnienia pilotaży, promocji i obniżek. "Niestety do dzisiaj nie mamy podpisanej nowej umowy z Telekomunikacją Polską. Rozliczamy się według starych zasad, zgodnie z uzgodnionym procentem od obowiązującej, starej taryfy. Jednocześnie uważamy, że skoro TP S.A. obniżyła ceny połączeń międzymiastowych, to nie mamy prawa pobierać od naszych abonentów wyższych opłat" - tłumaczy prezes zarządu Jarosław Janiszewski. "To błędne koło. Taryfikujemy według niższej taryfy, a odprowadzamy do TP S.A. procent taryfy wyższej. To negatywnie wpływa na nasz bilans, uderza w przychody DIALOGu i uniemożliwia stworzenie warunków do konkurowania z TP S.A." - dodaje.

Prośba DIALOGu o uwzględnienie w zasadach rozliczeń wprowadzonego pilotażu spotkała się z odmową TP S.A., która stwierdza w nim, że pilotaż dotyczy jedynie małej grupy abonentów. Nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ program objął abonentów z wszystkich dużych ośrodków na terenach koncesyjnych DIALOGu, El-Netu oraz Netii. Jest to działanie naruszające zasady uczciwej konkurencji, zmierzające do zachwiania i tak mocno nadwątlonej pozycji operatorów niezależnych.

"Nie możemy dłużej czekać bezczynnie" ? tłumaczy swoją decyzję prezes zarządu Jarosław Janiszewski. "Program pilotażowy obejmujący jedynie obszary koncesyjne konkurencji to jawne stosowanie praktyk monopolistycznych. Ten konflikt pokazuje, że TP S.A. nie dąży do obniżenia cen, po to aby ulżyć abonentom. Jej jedynym celem jest zniszczenie konkurencji" - dodaje.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: