Wydłużenie Ważności Konta - nowa usługa w T-Mobile

Newsy | Promocje
Opinie: 0
Wydłużenie Ważności Konta - nowa usługa w T-Mobile

T-Mobile poinformował swoich klientów, że od 18.09.2022 r. zmianie ulegają wszystkie cenniki usług przedpłaconych w systemie T‑Mobile na kartę w taryfach GO!, Frii oraz Blueconnect.

Zmiana polega na dodaniu nowej usługi „Wydłużenie Ważności Konta"

We wszystkich cennikach zostanie dodana następująca treść, opisująca działanie usługi i zasady jej opłacania:

Usługa „Wydłużenie Ważności Konta”

Wydłużenie Ważności Konta

maksymalnie 3,00 zł na 30 dni

  • Usługa „Wydłużenie Ważności Konta” zostanie aktywowana, gdy nie dokonasz doładowania konta lub zakupu usługi, która wydłuży Ważność Konta.
  • Opłata za usługę w wysokości 3,00 zł będzie naliczana cyklicznie co 30 dni, od dnia następującego po ostatnim dniu Ważności Konta, aż do 1) wykonania przez Ciebie doładowania, 2) zakupu usługi, która wydłuży Ważność Konta lub 3) braku środków na koncie pozwalających na pobranie opłaty za usługę.
  • Dzięki usłudze Twoje konto automatyczne wydłuży swoją ważność na kolejne 30 dni.
  • Jeśli w dniu pobrania opłaty za usługę wartość środków na Twoim koncie głównym będzie niższa niż 3,00 zł, konto będzie obciążone kwotą w wysokości dostępnych środków. Jeśli w dniu pobrania opłaty za usługę, stan konta jest równy 0 zł, to Ważność Konta wygaśnie.

Nowe cenniki taryf obowiązujące od dnia 18.09.2022 r. dostępne są poniżej:

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: