HUAWEI Polska - duży spadek przychodów, ale utrzymanie zysków

Newsy
Opinie: 0
HUAWEI Polska - duży spadek przychodów, ale utrzymanie zysków

Przychody ze sprzedaży netto HUAWEI Polska w roku 2020 wyniosły 2,935,159 tys. zł i spadły o 19.4% w stosunku do roku 2019.

Wynikało to przede wszystkim ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży telefonów komórkowych spowodowanego zewnętrznymi czynnikami politycznymi oraz pandemią Covid-19.

Spółce udało się obniżyć koszty operacyjne w stopniu wyższym niż przychody tj. o 20.5% co pozwoliło uzyskać wyższy zysk operacyjny o 14.5% niż w roku ubiegłym a dodatnie różnice kursowe przyczyniły się do wzrostu zysku brutto przed opodatkowaniem o 22.4%.

Zysk netto za rok 2020 wyniósł ostatecznie 114,389 tys. zł i był wyższy o 1.8% od ubiegłorocznego głównie z uwagi na wyższą wartość podatku dochodowego.

Epidemia miała częściowo wpływ na działalność spółki w 2020 r. (m.in. zwiększone koszty frachtu międzynarodowego o około 10 %, a także częściowy spadek przychodów ze sprzedaży).

HUAWEI Polska należy do Huawei Technologies Coöperatief z Holandii oraz Huawei Tech.Investment z Hong Kongu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: