Polski Huawei podał swoje wyniki za 2021 r. - są spadki, ale tragedii nie ma

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Polski Huawei podał swoje wyniki za 2021 r. - są spadki, ale tragedii nie ma

Przychody ze sprzedaży netto HUAWEI Polska sp. z o.o. w roku 2021 wyniosły 2,379,650 tys.

zł i spadły o 18.9% w stosunku do roku 2020. Wynikało to przede wszystkim ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży telefonów komórkowych.

Spółce udało się obniżyć odpowiednio koszty operacyjne o 18.7% co pozwoliło utrzymać zysk operacyjny w kwocie 104,487 tys., czyli o 24.3% niższy niż w roku 2020.

Ujemne różnice kursowe przyczyniły się do spadku zysku brutto przed opodatkowaniem o 38.4% w stosunku do poprzedniego roku.

Zysk netto za rok 2021 wyniósł 69,348 tys. zł i był niższy o 39.4% w porównaniu do roku 2020.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: