Wyniki Telefonii Dialog za I pół. 2008 r.

Newsy
Żródło: Dialog
Opinie: 0

Telefonia Dialog ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2008 roku.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym przychody Telefonii Dialog w pierwszym półroczu 2008 roku stanowiły 278,9 mln zł ( wobec 241,8 mln zł w I półroczu 2007 roku – dynamika 115,3%). Wynik na działalności operacyjnej wyniósł -13,5 mln zł (27,3 mln zł w I półroczu 2007 roku). Wynik EBITDA osiągnięto w wartości 42,7 mln zł (75,5 mln zł w I półroczu 2007 roku). Wynik netto wyniósł -16,1 mln zł ( 24,3 w I półroczu 2007).

„Realizujemy budżetowe założenia działając na bardzo konkurencyjnym rynku i prowadząc szerokie inwestycje wychodzące poza dotychczasowy obszar naszej działalności – i geograficznie (WLR, BSA) i – przede wszystkim – technologicznie (IPTV, MVNO)” – mówi wiceprezes zarządu ds. finansów Tomasz Szeląg. „Pracujemy nad nową strategią Telefonii Dialog, którą chcemy przedstawić już jesienią. Główny jej cel jest oczywisty: zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku, przy zachowaniu wysokiej jakości i standardów obsługi klienta”” – dodaje prezes Szeląg.

Pod koniec czerwca 2008 roku w Telefonii Dialog dzwoniło 395,9 tys. linii dzwoniących – spadek potwierdza powszechną na rynku tendencję rezygnacji klientów indywidualnych z telefonu stacjonarnego. Bardzo dynamicznie natomiast rozwija się baza klientów, którym Dialog świadczy usługi głosowe na bazie sieci TP (WLR, prefix 1011). Na koniec czerwca 2008 roku spółka posiadała 131,3 tys. aktywnych linii dzwoniących WLR oraz 9669 klientów prefiksowej usługi głosowej 1011.

Ponadto spółka konsekwentnie buduje bazę klientów internetowych, w szczególności w ramach usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Na koniec czerwca 2008 roku posiadała 124,5 tys. abonentów internetowych, w tym 6,1 tys. użytkowników usługi BSA (na bazie sieci TPSA).

W I kwartale 2008 roku rozpoczęto również sprzedaż nowej usługi – cyfrowej telewizji w ramach pakietu DIALOGmedia, w skład którego obok IPTV wchodzi wideo na żądanie, szerokopasmowy internet i telefonia stacjonarna.

Telefonia Dialog pracuje również nad uruchomieniem usług telefonii komórkowej jako MVNO w pierwszej połowie przyszłego roku. Trwają intensywne prace nad stroną techniczną, teleinformatyczną oraz ofertową. Usługa telefonii komórkowej będzie w pierwszym etapie skierowana do własnej bazy klienckiej i pojawi się jako kolejna usługa w pakiecie. To kolejny krok w kierunku pełnej konwergencji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: